Projecten ontwikkeld met hulp van SNN en EFRO

Activiteiten

Wij hebben verschillende projecten onderzocht, ontworpen en ontwikkeld met behulp van het SNN en EFRO. Drie van die projecten geven we hieronder wat extra aandacht.

Displayer, jouw narrowcasting systeem

Huidige narrowcasting systemen zijn een soort vaste presentaties die weliswaar soms inhaken op de actualiteit, maar niet vaak goed inhaken op de juiste doelgroep. Hier zien wij kansen.

 

Daarom is Webba van plan een haalbaarheidsonderzoek hiervoor te starten. We weten nog niet of het technisch, economisch en juridisch mogelijk is om ons product te ontwikkelen. Daarom willen we eerst de haalbaarheid van ons idee onderzoeken.

 

Het beoogde eindproduct Webba Displayer is een slim en interactief narrow casting systeem, aangevuld met AI (Kunstmatige intelligentie) voor het tonen en toepassen van de juiste content en data op het juiste moment voor de juiste doelgroep.

 

Het beoogt een uniek en betaalbaar product te worden voor zorginstellingen, zoals huisartsen, tandartsen, fysiotherapeuten en andere zorgverleners met wachtruimten, zodat AI gestuurde narrow casting systemen binnen handbereik komen en de juiste (medische / zorg) informatie tonen aan de mensen/patiënten met een zorgvraag.

Mediation applicatie

Na onderzoek naar Mediation applicaties is er geen systeem dat aansluit bij de wensen voor de mediation branche. Voornaamste reden daarbij is dat veel pakketten uitgaan van of uren of de relatie. In de mediation branche wordt per definitie nooit gewerkt vanuit een relatie, maar altijd vanuit een dossier. Daarmee is dossier de hoogste entiteit in de applicatie en alles daaronder ondergeschikt. Dit zien we in geen enkel pakket terug. Daarmee is de aanleiding en doelstelling ontstaan om een facturatie-, administratie-, en processysteem te ontwikkelen, gericht op de mediation branche.

 

Mediators moeten, zeer veilig, in kunnen loggen op een mobiele of app omgeving en daar vervolgens eenvoudig de dossier informatie kunnen raadplegen, bewerken en aanvullen. Beheerders, partners of de mediators zelf moeten rapportages kunnen uitdraaien en op basis van de geboekte kosten, uren en overige zaken, eenvoudig facturen kunnen sturen naar de relaties. Hiertoe ontwikkelen wij MAPP.

 

Het systeem bevat naast een uren- en kostenregistratie, ook zeer privacy gevoelige informatie, die niet inzichtelijk mag zijn soms voor collega’s binnen de organisatie en al helemaal niet voor partijen en betrokkenen in een dossier. Daarom moet naast een veilige omgeving, ook goede afscherming en beveiliging plaatsvinden alsmede goede back-ups. Hiervoor zal (deels) externe expertise nodig zijn.

 

De applicatie dient, middels mobiel (app), eenvoudig gebruikt te kunnen worden, voor het snel (onderweg) boeken van uren, reiskosten of overige kosten. Via de desktop omgeving kunnen vervolgens deze verder verwerkt worden in analyses e.d.. Koppelingen dienen gelegd te kunnen worden met boekhoudpakketten, ticketsystemen (voor trainingen en evenementen), nieuwsbriefapplicaties en/of overige marketingtools. Op die manier dient de applicatie MAPP dé spil te worden in de mediation branche. Wij ontvangen subsidie voor het ontwikkelen van een softwarematig prototype van MAPP.

 

 

Jouw eigen mijn omgeving

Vrijwel alle bedrijven beschikken over een internetsysteem om klantinformatie in op te slaan, projectinformatie en allerlei soorten documenten. Wij vernemen echter uit de markt dat deze systemen lang niet altijd aan de wensen en eisen voldoen, mede doordat er met verschillende systemen gewerkt moet worden om verschillende informatie op te slaan. Denk aan e-mail, intranet, CRM-systemen, etc.

 

Dit brengt vragen met zich mee als: welke gegevens worden waar opgeslagen? Hoe en waar vind je dit terug? Wie kan welke informatie inzien? Is dit wel AVG-proof? Vrijwel al deze bedrijven hebben dus problemen met data en met interne communicatie hieromtrent. Hier willen wij op inspringen met onze beoogde oplossing mijn.webba.nl.

 

Mijn.webba.nl wordt een informatiesysteem, communicatiesysteem, datasysteem en security systeem in één. Afnemers van mijn.webba.nl kiezen welke modules ze gebruik van willen maken en geven zelf binnen hun bedrijf specifieke mensen wel of geen toegang tot bepaalde functionaliteiten.We zijn momenteel een prototype aan het ontwikkelen van mijn.webba.nl.